دانلود ، ربات ، جنگ

دانلود ، ربات ، جنگ: کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که ۵۰درصد کار روی پروسه‌ی نام‌نویسی رای دهندگان تکمیل شده و این نهاد برای نام‌نویسی رای دهندگان آماده است.
وسیمه بادغیسی، کمشنرکمیسیون انتخابات امروز(چهارشنبه، ۴دلو) در مراسم معرفی حفظ الله هاشمی، عضو جدید این کمیسیون گفت که هزینه‌ی نام‌نویسی رای دهندگان از سوی حکومت و جامعه‌ی جهانی تامین شده است.
خانم بادغیسی افزود که ۲۹.۴میلیون دالر برای ثبت نام اختصاص داده شده است. که ده درصد این پول را حکومت افغانستان و باقی آن را جامعه‌ی جهانی پرداخته‌اند.
وی تاکید کرد که با تامین هزینه نام‌نویسی رأی‌دهندگان و معرفی هفتمین عضو این نهاد، آمادگی برای برگزاری انتخابات پارلمانی سرعت می‌یابد.
قرار است در هفته‌ی آینده انتخابات داخلی کمیسیون مستقل انتخابات برای انتخاب رییس این نهاد برگزار شود.
کمیسیون انتخابات روز ۱۶ سرطان سال آینده را تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی تعین کرده است.