دانلود ، ربات ، جنگ

موسسات مختلفی در جهان وجود دارند که بر اساس پارامترهای متعدد تایید شده به رده بندی برترین مراکز آموزشی و دانشگاه ها در سراسر جهان می پردازند. معمولا در تمامی این فهرست ها دانشگاه های کشورهای آمریکا و بریتانیا بخش زیادی از ۵۰ دانشگاه برتر جهان را تشکیل می دهند. اما دانستن اینکه در ایران کدام دانشگاه ها به عنوان دانلود ، ربات ، جنگ شناخته می شوند می تواند برای بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان اهمیت داشته باشد. چه دانش آموزی در دوره دبیرستان باشید و چه دانشجوی دوره کارشناسی، برای انتخاب های خود در آینده به بررسی فهرست ها نیاز پیدا خواهید کرد. آنچه در ادامه مشاهده می کنید رده بندی برترین دانشگاه های ایران در سال ۲۰۱۷ بر اساس اطلاعات وب سایت معتبر وبومتریکس است.

رده بندی این وب سایت بر اساس چهار پارامتر Presence، Impact، Openness و Excellence تعیین شده و در نهایت رتبه جهانی و کشوری هر دانشگاه به دست آمده است. برای توضیحات بیشتر درباره هر یک از این پارامترها می توانید به وب سایت http://www.webometrics.info مراجعه کنید. فهرست ۲۰ دانشگاه برتر کشور بر اساس این رده بندی به صورت زیر است:

رتبه کشوری نام دانشگاه رتبه بین المللی
۱ دانشگاه تهران ۴۵۵
۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۶۶
۳ دانشگاه صنعتی شریف ۵۸۲
۴ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۸۴۳
۵ دانشگاه تربیت مدرس ۸۵۵
۶ دانشگاه صنعتی اصفهان ۸۹۵
۷ دانشگاه علم و صعنت ایران ۹۲۲
۸ دانشگاه فردوسی مشهد ۹۶۳
۹ دانشگاه شهید بهشتی (علوم پزشکی) ۱۰۷۴
۱۰ دانشگاه شیراز ۱۱۹۷
۱۱ دانشگاه شهید بهشتی ۱۲۳۹
۱۲ دانشگاه آزاد مشهد ۱۳۳۷
۱۳ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۵۸
۱۴ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۳۷۳
۱۵ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ۱۳۷۹
۱۶ دانشگاه تبریز ۱۳۸۲
۱۷ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۴۰۰
۱۸ دانشگاه آزاد تهران – علوم و تحقیقات ۱۴۵۶
۱۹ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۴۷۷
۲۰ دانشگاه اصفهان ۱۵۵۵