دانلود ، ربات ، جنگ

دانلود ، ربات ، جنگ: مراد علی مراد، معین ارشد امنیتی وزارت داخله گفته که براساس طرح جدید امنیتی ساحات غرب کابل، حوزه سیزدهم پولیس کابل به دو حوزه‌ی جداگانه (حوزه ۱۳ و حوزه ۱۴) تقسیم خواهد شد.
براساس خبرنامه‌ی وزارت داخله، آقای مراد، معاونان شورای امنیت ملی، ریاست امنیت ملی، فرمانده عمومی گارنیزیون کابل، فرماندهان فرقه ۱۱۱ ارتش و ۱۰۱ آسمایی پولیس ملی روز گذشته، ۱۱ حمل طرح امنیتی شهر کابل به‌ویژه نواحی غرب کابل را با معاون دوم ریاست‌جمهوری درمیان گذاشتند.
آقای مراد به‌خاطر تأمین امنیت بهتر باشندگان غرب کابل از تقسیم حوزه سیزدهم پولیس کابل به دو حوزه‌ی جداگانه خبر داده و گفته که طرح امنیتی اماکن مقدس نیز بررسی و آماده اجرا است.
مراد با تأکید بر تطبیق طرح امنیتی شهر کابل گفته که مناطق غرب کابل نظر به فیصله سر قوماندانی اعلی نیروهای مسلح کشور شامل تدابیر جدید امنیتی شده است.
سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور تأکید کرده که طرح امنیتی غرب کابل هرچه زودتر نهایی و در نشست شورای امنیت ملی ارائه شود تا زمینه‌ی اجرایی‌شدن آن فراهم گردد.
غرب کابل در دو سال گذشته شاهد رویدادهای خونین تروریستی بوده است. بیشتر تجمعات مردمی و اماکن مذهبی هدف حملات تروریستی قرار گرفته است.