دانلود ، ربات ، جنگ

اگر از دانشجویان و یا قدیمی های دنیای دانلود ، ربات ، جنگ باشید، می دانید که نام ۸۰۸۶ به CPU های بسیار قدیمی اینتل و به واقع نسل های اولیه از CPU های ترانزیستوری مستقل باز می گردد که دانشجویان دانلود ، ربات ، جنگ با نام آن کامللا آشنا هستند. اینک اطلاعاتی در دست است که نشان می دهد این شرکت بعد از سالیان دراز یک پرچمدار جدید با نامی اما مدرن را برای عرضه در بازارهای جهانی آماده کرده است.