دانلود ، ربات ، جنگ

دانلود ، ربات ، جنگ: رییس‌جمهور غنی می‌گوید که ثبات در کشور با گلوله تأمین نمی‌شود بلکه از اعتماد بر پولیس، حاکمیت قانون به‌میان می‌آید و هدف ما ایجاد ثبات پایدار از راه حاکمیت قانون است.
آقای غنی دیروز (سه‌شنبه، ۱۹ جدی) در مراسم دهمین دور فراغت محصلین اکادمی پولیس ملی اشتراک کرد و در سخنرانی خود تصریح کرد که ثبات با حاکمیت قانون و تطبیق قانون اساسی به‌وجود می آید و «اصلاحات سلیقه‌یی نیست، بلکه به‌خاطر حفظ منافع ملی افغانستان می‌باشد.»
غنی همچنان با اشاره به اینکه زبان نیروهای پولیس باید زبان قانون اساسی و تعهد ملی کشور باشد، افزود: «رییس‌جمهور شما مصونیت خود را به کدام قوم، قبیله و یا حزب تسلیم نمی‎کند، بلکه به قوای امنیتی و دفاعی کشور می‌سپارد. من بالای هرکدام شما اعتبار دارم.»
غنی افزود که مشکل در انگیزه‌ی پولیس نیست، زیرا پولیس به‌خاطر خدمت به کشور متعهد می‌باشد، بلکه مشکل در ساختارهایی است که از گذشته‌ها وجود دارد. او تأکید کرد که از برنامه اصلاحی ویس احمد برمک در وزارت امور داخله حمایت کامل می‌کند.
رییس‌جمهور با تأکید گفت: «تعهد ما این است که قوای امینتی و دفاعی ما تنها مرجع استعمال قوه باشد.»، هیچ «فرد» یا گروهی دیگر نباید صلاحیت و توان استفاده از نیرو را در کشور داشته باشد.
او خبر داد که نیروهای هوایی کشور سه برابر می‌شود و نیروهای کماندو دوچند شده‌است که این افزایش زمینه را فراهم می‌کند تا تمرکز پولیس روی تنفیذ قانون باشد.
تمام تقرری‌ها بر بناید قانون امور ذاتی افسران انجام شود
رییس‌جمهور در بخش دیگر سخنانش گفت که پس از این تمامی مقرری‌ها و ترفیعات در وزارت امور داخله بربنیاد قانون ذاتی افسران انجام شوند.
آقای غنی افزود: «من به وزارت امور داخله هدایت می‌دهم که پس از این تمام امور ذاتی افسران جوان، افسران بلند رتبه و عالی، تعیینات، تبدیلی‌ها، اجراآت و ترفیعات، مطابق قانون امور ذاتی افسران انجام شود. هر فردی که به واسطه مقرر می‌شود از سنگر فرار کرده و کسی که به پول مقرر شده است، دزدی نموده و این حالت را مردم قبول ندارند.»
او همچنان از اعضای شورای ملی خواست که برای مقرری افراد به وزارت‌خانه‌ها نروند و اگر این کار را می‌کنند، این عملکردهای شان ثبت شود و در تلویزیون‌ها منتشر گردد.
ویس احمد برمک، وزیر امور داخله در این مراسم گفت که امسال از اکادمی پولیس ملی به تعداد ۴۴۶ تن فارغ شده‌اند.
آقای برمک افزود که وزارت امور داخله در مسیر متفاوت در حرکت است، تدوین یک استراتیژی جامع چهار ساله را آغاز شده و تا یک هفته‌ی دیگر به رییس‌جمهور ارائه می‌شود.
به گفته‌ی او، این استراتیژی در دو محور اساسی؛ انکشاف پولیس و اصلاحات ساختاری و نظام‌سازی طرح‎ریزی شده است.