دانلود ، ربات ، جنگ

دانلود ، ربات ، جنگ: جان بس، سفیر جدید امریکا در افغانستان در پیام ویدئویی خطاب به شهروندان افغانستان از همکاری ایالات متحده‌ی امریکا با دولت و مردم افغانستان اطمینان دارد.
آقای بس در این پیام می‌گوید : «من جان بس هستم و افتخار دارم که به‌عنوان سفیر جدید ایالات متحده‌ی امریکا به افغانستان توظیف شده‌ام. تقریباً سه دهه می‌گذرد که من به‌حیث یک دیپلومات افتخار خدمت به کشورم را داشته‌ام، و از اینکه در این کشور زیبا از ایالات متحده‌ی امریکا نمایندگی می‌کنم، احساس خوشبختی می‌نمایم.»
بس می‌افزاید که آماده‌ی همکاری با همه‌ی اقشار افغانستان، چه در داخل و چه در بیرون از حکومت است تا برای همه‌ی افغان‌ها یک آینده‌ی صلح‌آمیز، امن و مرفه فراهم شود.
سفیر جدید امریکا کارش چالش‌‌برانگیز توصیف کرده و خطاب به شهروندان افغانستان می‌گوید که با کمک و همکاری همدیگر می‎توانیم بر آن‌ها فایق آییم.
بس تأکید می‌کند: «من به تحکیم مشارکت استراتیژیک ما برای بهبود صلح و امنیت، افزایش انکشاف تجارت و اقتصاد و مبارزه با فساد و قاچاق مواد مخدر، متعهد هستم. من به حمایت از تلاش‌های افغانستان برای بهبود تعلیم و تربیه، برابری جنسیتی، حقوق بشر و تنفیذ قانون نیز متعهد می‌باشم.»
او در این پیام می‌گوید که آرزوی ملاقات و همکاری با بسیاری از شهروندان افغانستان را به‌عنوان شریک حکومت امریکا دارد تا به اهداف مشترک برسند.
او می‌گوید: «خانم‌ام هولی و من از پذیرایی گرم شما ابراز سپاس و امتنان می‌کنیم. ما آرزومندیم تا از مهمان‌نوازی پرآوازه‌ی افغانستان، تنوع خارق‌العاده و غنامندی فرهنگی این کشور بهره‌مند شویم.»
جان بس در ۲۱ ماه قوس امسال کارش را به‌عنوان سفیر جدید ایالات متحده‌ی امریکا در افغانستان آغاز کرد و اعتمادنامه‌اش را به رییس‌جمهور غنی سپرد.