دانلود ، ربات ، جنگ


دانلود ، ربات ، جنگ: شرکت برشنا اعلام کرده است که این نهاد از طریق لین برق زمینه‌ی دسترسی به انترنت را در کشور فراهم می‌کند.
این نهاد با نشر خبرنامه‌یی اعلام کرده است که«بزرگترین دست آورد شرکت برشنا در زمینه‌ی ایجاد خدمات انترنتی از طریق لین برق برای خانه های مردم افغانستان در حال تحقق است».
این نهاد می‌گوید که  با تطبیق این طرح خدمات انترنتی به گونه‌ی معیاری و بدون لین جداگانه برای شهروندان افغانستان عرضه خواهد شد.
این اداره در حال حاضر برای  طی مراحل  پروسه‌ی تدارکاتی این طرح کار می‌کند و قرار است تطبیق این پروژه به بخش خصوصی واگذار شود.
شرکت برشنا می‌گوید که تاکنون چندین شرکت خدمات انترنتی علاقمندی شان را برای تطبیق این طرح اعلام کرده اند.