دانلود ، ربات ، جنگ

دانلود ، ربات ، جنگ: عبدالله عبدالله رییس‌اجرائیه، از نهادهای مسئول خواسته که گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها در باره‌ی فساد در نهاد‌های دولتی را باید مورد توجه و ارزیابی قرار دهند.
براساس گزارش امروز (دوشنبه، ۳۰ دلو) نشست شورای وزیران که در صفحه‌ی رسمی فسبوک ریاست اجرائیه منتشر شده، آقای عبدالله هیئاتی را مؤظف کرده که با اداره‌های ذیربط گزارش‌های تحقیقی اخیر رسانه‌ها را بررسی کند.
اخیرا روزنامه دانلود ، ربات ، جنگ گزارشی تحقیقی از چگونگی جمع‌آوری مالیات ده درصدی که بر کریدت کارت‌‌ وضع شده، منتشر کرد. در این گزارش توضیح داده شده است که چه‌گونه جمع‌آوری مالیات از ۲۱ میلیون مشترک شرکت‌های مخابراتی به دست سه نفر افتاد.
بررسی سه ماهه‌ی روزنامه‌ی دانلود ، ربات ، جنگ در مورد دلایل تأخیر ساخت سیستم ریال‌تایم و چه‌گونگی جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی حاوی چهار مسأله‌ی برجسته است:
۱-تأخیر مکرر در ساخت سیستم ریال‌تایم. به‌موجب قانون محصول خدمات مخابراتی، این سیستم باید در زمان شش ماه پس از توشیح این قانون راه‌اندازی می‌شد. اما تاکنون از توشیح این قانون بیش از دو سال و هفت ماه می‌گذرد و این سیستم تاهنوز ساخته نشده است.
۲-عدم شفافیت در جمع‌آوری مالیات ده‌درصد کریدت‌کارت. گزارش هیأت ریاست‌جمهوری، نتیجه‌ی بررسی کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی‌جرگه، گزارش هیأت ریاست‌جمهوری و سخنان مقامات پیشین و کنونی وزارت مخابرات نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از طرف‌ها در مورد شفافیت جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی، اطمینان ندارند.
۳-وزیر پیشین مخابرات و رییس اداره‌ی اترا از متهمان اصلی این روند بودند. اما وزیر پیشین مخابرات برائت گرفت و رییس اداره‌ی اترا کماکان در پست‌اش باقی مانده است. پرسش اساسی این است که اگر این دو شخص متهم نیستند، پس عامل تأخیر در راه‌اندازی سیستم ریال‌تایم و عدم شفافیت در جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی کیست؟ این سوال را نه دادستانی کل پاسخ داده و نه هیچ مقام حکومتی در مورد آن ابراز نظر می‌کند. دولت از پیگیری اتهامی که خودش مطرح کرده بود، عقب‌نشینی کرده و هیچ پرونده‌یی از هیچ متهمی روی میز دولت نیست، در شرایطی که اتهام کماکان در نتیجه‌ی نبود سیستم از آدرس‌های مختلف وجود دارد.
۴- ابهام در آینده‌ی جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی. قانون محصول خدمات مخابراتی می‌‌گوید که این سیستم باید در ظرف شش ماه ساخته شود. اما تاکنون این سیستم ساخته نشده و هنوز محصول خدمات مخابراتی، به‌صورت غیرشفاف و با نظارت سه نفر هیأت حکومت جمع‌آوری می‌شود. وزیر جدید مخابرات گفته است که «تا دو-سه روز دیگر» شرکت برنده کارش را برای راه‌اندازی سیستم ریال‌تایم آغاز می‌کند، اما از زمان گفت‌وگو با آقای آریوبی ۱۵ روز پیش انجام شد، تاکنون نام این شرکت اعلان نشده است. افزون بر این، قرار است این شرکت کارش را به‌صورت آزمایشی برای یک‌ونیم ماه روی شرکت مخابراتی دولتیِ «سلام» آغاز کند. پرسش نهایی این است که چه زمانی سیستم ریال‌تایم قادر به نظارت و مدیریت اطلاعات تمام شرکت‌های مخابراتی خواهد بود؟