دانلود ، ربات ، جنگ

دانلود ، ربات ، جنگ: شماری از اعضای شورای ولایتی فراه از محروم شدن کودکان دو ولسوالی این ولایت از واکسین پولیو (فلج کودکان) خبر می‌دهند.
دادالله قانع، عضو شورای ولایتی فراه به روزنامه‌ی دانلود ، ربات ، جنگ می‌گوید که ولسوالی‌های بکواه و بالابلوک این ولایت به‌دلیل تهدیدات امنیتی از تطبیق واکسین پولیو باز مانده‌اند.
این عضو شورای ولایتی فراه می‌گوید که اکثر مناطق این دو ولسوالی در کنترل گروه طالبان است و رفت‌و‌آمد به آن ساحات امکان‌پذیر نیست.
کارزار تطبیق واکسین پولیو روز گذشته (یک‌شنبه، ۱۹ حمل) در ولایت فراه و سایر ولایات حوزه غرب کشور آغاز شد.
بیش از ۱۷۰ هزار کودک در ولایت فراه مستحق دریافت واکسین پولیواند.
افغانستان در کنار کشورهای پاکستان و نیجریه از جمله کشور‌های‌ست که واقعات پولیو در آن هنوز وجود دارد.
در تازه‌ترین مورد یک واقعه پولیو در ولایت کنر دیده شده است.