دانلود ، ربات ، جنگ

دانلود ، ربات ، جنگ: کمیته‌ی گزینش، فهرست سه نفری نامزدان کمیسیون مستقل انتخابات را به ریاست‌جمهوری فرستاده است.
براساس خبرنامه‌ی ارگ ریاست‌جمهوری، شام دیروز کمیته‌ی گزینش گزارش کاری‌اش را در مورد معرفی یک عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات به رییس جمهور غنی ارائه کرد.
جاوید رشید، رییس کمیته‌ی گزینش گفت که از میان ۵۷ داوطلب، ۱۷نفر شامل روند ارزیابی و نمره دهی شدند که از میان آنان نه تن واجد شرایط بودند.
به گفته‌ی آقای رشید پس از امتحان کتبی و مصاحبه شفاهی از میان نه نفر، سه تن آنان که مناسب ترین شرایط را داشتند به ریاست جمهوری معرفی شدند.
سید حفیظ الله هاشمی، اول الرحمن رودوال و عبدالقادر زازی وطندوست، کسانی هستند که از سوی کمیته‌ی گزینش به ریاست‌جمهوری معرفی شده‌اند.
در خبرنامه آمده است که آقای غنی در این نشست گفت:«رهبری حکومت وحدت ملی به زودی طبق تعهد‌اش به ملت افغانستان، هر سه کاندید معرفی شده از سوی کمیته‌ی گزنیش را مصاحبه خواهد کرد و فیصله‌ی نهایی خویش را در خصوص معرفی یک عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات صادر خواهد کرد».
کمیته‌ی گزینش در حالی این فهرست را به ریاست‌جمهوری سپرد که در ماه عقرب سال جاری، آقای غنی، نجیب الله احمدزی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات را از وظیفه‌اش برکنار کرد.
آوردن اصلاحات در روند انتخابات، یکی از موارد توافق‌نامه‌ی سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی است.