دانلود ، ربات ، جنگ

دانلود ، ربات ، جنگ: مجلس سنا با اکثریت آرا، به معینان وزارت‌های مخابرات و مالیه اجازه نداد تا در نشست عمومی این مجلس حاضر شوند.
وزیر مالیه و سرپرست وزارت مخابرات برای پاسخگویی در مورد چگونگی روند جمع‌آوری مالیات ده درصدی خدمات مخابراتی در نشست عمومی امروز سه شنبه، ۱۶ عقرب مجلس سنا فراخوانده شده بودند؛ اما این مقام‌ها برای پاسخگویی حاضر نشده و بجای خود معینان این دو نهاد را فرستاده بودند که با مخالفت سناتوران مواجه شد.
وزارت دولت در امور پارلمانی با ارسال مکتوبی به مجلس سنا گفته بود که وزیر مالیه و سرپرست وزارت مخابرات در یک سفر رسمی به خارج از کشور رفته و نمی‌توانند در نشست امروز مجلس سنا حاضر شوند.
این مساله با واکنش تند اعضای مجلس سنا مواجه شد. آنان تاکید کردند که مقام‌های درجه یک وزارت‌های مخابرات و مالیه در آجندای مجلس سنا گرفته شده بود و حضور معینان بی‌احترامی به این مجلس است.
همچنین سناتوران می گفتند که معینان صلاحیت پاسخگویی به مجلس سنا را ندارند.
تعدادی از سناتوران، می‌گفتند که وزرای کابینه با مجلس نمایندگان و مجلس سنا برخورد دوگانه دارند و در بسیاری از نشست‌های مجلس سنا حاضر به پاسخگویی نمی‌شوند؛ به همین دلیل با حضور معینان در مجلس مخالف بودند.
اما؛ برخی سناتوران دیگر به این باور بودند که جمع‌آوری مالیات مخابراتی، کار تخنیکی است و معینان می‌توانند در مورد پاسخگو باشند.
سرانجام حضور و یا عدم حضور معینان مخابرات و مالیه در نشست مجلس سنا به رای‌گیری گذاشته شد که با مخالفت اکثر سناتورها مواجه شد.
محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا به دبیرخانه این مجلس دستور داد، معینان را رخصت کند.
آقای ایزدیار گفت که مقام‌های درجه یک این نهادها در یکی از نشست‌های آینده مجلس سنا دوباره برای پاسخگویی فراخوانده شوند.
طرح قانون جمع‌آوری مالیات ده درصدی خدمات مخابراتی دو هفته پیش از سوی مجلس نمایندگان رد شد. نمایندگان مجلس نبود سیستم شفاف برای جمع‌آوری مالیات را دلیل لغو آن عنوان کردند.
اکنون این طرح روی میز مجلس سنا قرار دارد. برخی سناتوران با لغو این مالیه مخالفت می‌کنند و برخی دیگر نیز می‌گویند سیستم جمع‌آوری این مالیه غیرشفاف است و بر لغو آن تاکید می‌کنند.