دانلود ، ربات ، جنگ

عبدالکبیر صالحی
اشاره: عنوان فوق، نام اثری پژوهشی است که توسط عبدالکبیر صالحی به نگارش درآمده و از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان (AISS) به چاپ رسیده است. نوشتار حاضر، حاوی چکیده‌ی مطالبِ این اثر می‌باشد.
***
از زمان ورود اسلام به هرات حدوداً ۱۴۲۰ سال سپری می‌شود. بر پایه‌ی گزارش‌های تاریخی، سپاهیان مسلمان در سال بیست‌ودوم هجری به سرکردگیِ «اَحنَف بن قیس تمیمی» که یکی از سلحشورمردانِ عصر پیامبر بود، به خراسان یورش آوردند و با راه‌اندازی جنگ‌های خون‌بار و پرکشتار، شهرهای این سرزمین را یکی پس از دیگری تصرف کردند. هرات یکی از این شهرها بود که دروازه‌های آن با زور شمشیر و سرنیزه به روی سپاه اسلام گشوده شد.
اهالیِ هرات که پیرو آیین زردشتی بودند، تا مدت‌ها تازیانِ مسلمان را به چشم نیروی متجاوز می‌دیدند و با راه‌اندازی جنبش‌های آزادی‌بخش، دست به شورش و نافرمانی می‌زدند. سال‌ها گذشت تا سرانجام هراتیان چیرگیِ مسلمانان بر سرزمین‌شان را پذیرفتند و آهسته-آهسته با این آیین جدید و نوپدید خوی گرفتند؛ برخی از آن‌ها منقاد و گرویده‌ی آن شدند و برخی دیگر به کیش نیاکانِ خویش وفادار ماندند و با پرداخت جزیه و خراج، در کنار مسلمانان به زندگیِ خود ادامه دادند.
تازه‌مسلمانانِ هرات از همان آغاز تلاش ورزیدند تا آموزه‌ها و معارف کیش جدید خویش را هرچه بهتر و عمیق‌تر بفهمند؛ تلاشی که به‌خوبی به ثمر نشست و آنان نه‌تنها به فهمی دقیق و عمیق از اسلام نائل آمدند، بل در راستای تکوین، تدوین و گسترش علوم عقلی و نقلیِ اسلامی نیز سهمی ارزنده و درخشنده ایفا کردند.
در فاصله‌ی سده‌های دوم تا دهم هجری، هرات یکی از کانون‌های مهم فرهنگ و تمدن اسلامی به‌شمار می‌رفت و دین‌پژوهی و مطالعه‌ی علمی اسلام در محافل و مجامع دینیِ این شهر رونقی فراوان داشت. فضاهای علمی هرات آکنده از تنوع گفتمانی بود و جریان‌های مختلف فقهی، کلامی و عرفانی نظیر حنفیه، شافعیه، حنبلیه، امامیه، اسماعیلیه، معتزله، خوارج، کَرّامیه، نجّاریه، حروفیه، قادریه، چشتیه، نقشبندیه و نعمت‌اللهیه در این شهر حضور و فعالیت داشتند. شماری از این جریان‌ها تاکنون در این شهر به حیات خود ادامه داده‌اند و شماری دیگر در گذر رویدادهای سیاسی-اجتماعی پس از قرن دهم، به انقراض یا هجرت روی آورده‌اند و جای خود را برای ظهور گفتمان‌های جدید و نوپدید خالی کرده‌اند.
به این ترتیب، ما در هرات معاصر، شاهد فعالیت و حضور حداقل ده جریان‌ دینیِ مختلف هستیم که برخی از آن‌ها از پیشینه‌یی چندصدساله برخوردار اند و برخی دیگر بیشتر از چند دهه قدمت ندارند. این جریان‌های ده‌گانه در سرفصل‌های زیر قابل تصنیف‌اند:
۱) جریان‌های محافظه‌کار سنتی: جریان‌های محافظه‌کار سنتی به گروه‌هایی از مسلمانان اطلاق می‌شود که بر مرجعیت و حجیت بی‌چون‌وچرای سنت یا میراث فکریِ پیشینیان پای می‌فشارند و با دفاع متعصبانه و متصلبانه از تقلید گذشتگان، هرگونه رهیافت نظریِ فراسنتی به نیازهای نوین جامعه را بدعت و نامشروع می‌پندارند. مهم‌ترین دغدغه و دلمشغولی جریان‌های سنتی، تطبیق بایدها و نبایدهای شرعی در زندگی شخصی و خانوادگی است. آنان اصولاً داعیه‌ی سیاسی ندارند و در تقلاّی دست‌یابی به قدرت و حکومت نمی‌باشند و با هر نظام سیاسی‌یی که نسبت به آیین‌های دینی و مذهبی‌شان احترام قائل شود و متعرض فعالیت‌های عبادی و تبلیغی آنان نگردد، کنار می‌آیند و عموماً از توسل به خشونت و تندروی اجتناب می‌ورزند. در حال حاضر، چهار جریان محافظه‌کار سنتی به‌شمول حنفیت سنتی، تشیع سنتی، جماعت تبلیغ و طرق صوفیانه در هرات حضور پررنگی دارند.
۲) جریان‌های اسلام سیاسی: اسلام سیاسی که برخی از صاحب‌نظران آن را «اسلام‌گرایی» نیز می‌خوانند، گفتمانی است توتالیتر و تمامیت‌خواه که اسلام را دارای طرحی فراگیر و برنامه‌یی جامع برای ساماندهیِ تمام شئون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیِ جوامع بشری می‌داند و با برافرشتن پرچمِ «الإسلامُ هُوالحَلّ»، ادعا می‌کند که چاره‌ی تمام چالش‌ها و مشکلاتِ فراروی بشر در آموزه‌های اسلامی نهفته است. خصلتِ تمامیت‌خواهانه‌ی اسلام سیاسی به این ایدئولوژی جرأت می‌بخشد تا تمام نابه‌سامانی‌های موجود در جوامع بشری را در روشنایی تک‌‌عاملِ «دوری از اسلام» تحلیل کند و برپایی حکومتِ اسلامی را یگانه راه‌حل برای رفع این نابه‌سامانی‌ها قلمداد نماید. گفتمان اسلام سیاسی با اتکا به فراروایتِ «پیکار مستمر حق و باطل»، مسیر تاریخ جهان از درازنای گذشته تا ژرفنای آینده را مشخص می‌کند. بر بنیاد این فراروایت، پیکار «حق» با «باطل» پیوسته ادامه می‌یابد و سرانجام، چیرگیِ «خیر» بر «شر»، سرنوشتِ محتوم تاریخ می‌باشد و در این میان، حکومت اسلامی وظیفه دارد که با رهبری و گردانندگی این پیکارِ مقدس، زمینه‌ی این چیرگی را فراهم آورد.
اسلام سیاسی ایدئولوژی‌یی یک‌دست نیست و جریان‌های مختلفی نظیر دیوبندیسم، سلفیت، اخوان‌المسلمین، حزب‌التحریر و خمینیسم را در زیر چتر خود جای می‌دهد. از این میان، چهار جریان نخست به منظومه‌ی الهیاتِ اهل سنت وابسته می‌باشند؛ حال‌آن‌که خمینیسم که ما در این نوشتار آن را تشیع انقلابی نامیده‌ایم، از الهیاتِ شیعی سرچشمه می‌گیرد. تفاوت‌های بنیادینِ موجود بین این جریان‌ها باعث می‌شود که –به نسبت‌هایی کم‌وبیش مختلف- قرائتِ یکدیگر از گزاره‌های دینی را بر نتابند. اما رویکرد معطوف به قدرت و سیاست، ویژگی مشترکی است که تمام آن‌ها را زیر چترِ «اسلامِ سیاسی» در صفی واحد کنارِ یکدیگر قرار می‌دهد. در واقع تمام جریان‌های پیش‌گفته اسلام را دارای نظام و نظریه‌یی سیاسی می‌دانند و با این داعیه تلاش می‌ورزند تا از هر طریقِ ممکن، بر مسند حکومت بنشینند و به نام دین، حکم‌فرمایی کنند.
ویژگی مشترک دیگری که در تمام جریان‌های اسلام سیاسی وجود دارد، رهیافت موافق آنان نسبت به کاربست خشونت است. همه‌ی آنان توسل به خشونت را برای رسیدن به اهداف و مقاصدِ عُلیای خود مُجاز و مشروع می‌شمارند و از خون‌ریزی و جنگ‌افروزی به منظور تحکیم پایه‌های حکومت دینی، ابایی ندارند.
۳) جریان نواندیشی دینی: نواندیشی دینی رهیافتی نظری است که فهم رائج از اسلام را به چالش می‌کشد و می‌کوشد تا بین آموزه‌های دین و استلزاماتِ دنیای نوین پیوندی سازواره برقرار کند. ‌پیشینه‌ی ظهور نواندیشیِ دینی در جهان اسلام به نیمه‌ی دوم سده‌ی نوزدهم برمی‌گردد.
تمام جریان‌های فوق‌الذکر در اثر پژوهشی «گونه‌شناسی جریان‌های دینی در هرات معاصر» مورد بررسی قرار گرفته است. این اثر توسط عبدالکبیر صالحی به نگارش درآمده و به همت انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان (AISS) چاپ شده است. آیین رونمایی این اثر به تاریخ ۲۲ حوت برگزار گردید و نسخة کامل آن در وبسایت و صفحة فیس‌بوک انستیوت مطالعات استراتژیک قابل دریافت است. نگارنده تلاش ورزیده است تا از سیر تاریخی این جریان‌ها گزارشی کوتاه ارائه کند و کارنامه‌ی کنونی آن‌ها را –به‌ویژه در هرات- مورد بررسی ناقدانه و آسیب‌شناسانه قرار دهد. بر بنیاد کندوکاوهای نگارنده، تاکنون کسی زحمت بررسی و بازشناسیِ پیشینه و کارنامه‌ی جریان‌های دینیِ هرات را بر خود هموار نکرده است و کتاب یا رساله‌ی مستقلی در این زمینه به نگارش درنیاورده است. فقدان نگاه آسیب‌شناسانه و ناقدانه نسبت به جریان‌های دینی باعث شده است که مردم به آن‌ها به دیده‌ی قداست بنگرند و کاستی‌ها و ناراستی‌های‌شان را از دایره‌ی التفات دور نگه دارند. اثر پژوهشی فوق‌الذکر تلاش دارد تا کژی‌ها و نارسایی‌های این جریان‌ها را بر آفتاب بیفکند و از این رهگذر، آن‌ها را از سپهر قداست به زیر آورد.

ادامه مطلب

در صورتی که شما هم یکی از خریداران کنسول نسل قبلی سونی یعنی پلی استیشن ۳ هستید احتمالا ۶۵ دلار از سونی طلبکارید. البته احتمال اینکه بتوانید از ایران طلب تقریبا ۳۰۰ هزار تومانی خود را وصول کنید نزدیک به صفر است اما در هر صورت این اتفاق برای سونی و کاربران آن رخ داده.

ماجرا از این قرار است که در زمان عرضه پلی استیشن ۳ یکی از قابلیت هایی که سونی برای این کنسول معرفی کرد قابلیت استفاده از آن به عنوان یک “رایانه” بود. در واقع کاربران سونی می توانستد به صورت قانونی و نسخه ای از لینوکس را روی دستگاه خود نصب کنند. اما این قابلیت چندی بعد به مشکلی امنیتی برای پلی استیشن های سونی تبدیل شد و این کمپانی نیز از طریق یک بروزرسانی آن را غیر فعال کرد. همین داستان بعدها باعث شد برخی از کاربران پلی استیشن دادخواستی را علیه سونی تنظیم کنند و پس از چندین سال پیگیری در نهایت سونی را وادار کنند برای حل مشکل مبلغ ۳٫۷۵ میلیون دلار غرامت بپردازد. این کاربران پنج نفر هستند که هر یک از آنها ۳۵۰۰ دلار از این مبلغ را دریافت خواهند کرد و پول باقیمانده بین سایر خریداران پلی استیشن ۳، وکلای پرونده و بخشی هم برای هزینه های دادرسی پرداخت خواهد شد. به گفته CNET همه کاربرانی که نسخه اصلی پلی استیشن ۳ (که بزرگتر از سایر نسخه های آن است) را بین تاریخ های اول نوامبر ۲۰۰۶ تا اول آپریل ۲۰۱۰ خریداری کرده اند می توانند دادخواستی ارائه کرده و طلب خود را از سونی دریافت کنند. البته از آنجایی که این رای در دادگاه های آمریکا صادر شده احتمالا تنها خریداران آمریکایی پلی استیشن ۳ که دارای مدارک رسمی خرید هستند می توانند این طلب را وصول کنند. این کاربران می بایست کنسول خود را در شبکه پلی استیشن ثبت کرده و ثابت کنند قبلا از قابلیت Other OS یا همان نصب سیستم عامل لینوکس روی کنسول استفاده کرده اند.

ادامه مطلب

شرکت ساختمانی اونکس آپارتمان‌های که دست کم پنج سال قبل باید به مشتریانش تحویل می‌داد را تا حالا به آنان تحویل نداده است. شماری از مشتریان این شرکت می‌گویند آنان در ۱۰ حمل سال ۱۳۹۰ از این شرکت آپارتمان خریده بودند و قرار بود تا ماه عقرب سال ۱۳۹۲ (نوامبر ۲۰۱۲) آپارتمان‌های شان را تحویل بگیرند اما تا حالا به آنها خانه‌های شان داده نشده است.
وحیده هفت سال قبل در مجموعه‌ی مسکونی و تجاری موسوم به «ستاره‌ی عزیزی» واقع منطقه کلوله پشته ناحیه چهارم شهر کابل از شرکت اونکس آپارتمان خرید و قرار بود تا ماه عقرب سال ۱۳۹۲ آپارتمانش تکمیل شود و آن را تحویل بگیرد؛ اما تا حالا به آپارتمانش دست نیافته است.

او پس از آن که شوهرش را در یک حادثه از دست داد، پنج سال پیش با سه فرزندش به امید اینکه آپارتمانش را تحویل بگیرد، از نیمروز به کابل آمد. اما هنگامی که در ماه عقرب سال ۱۳۹۲ به این شرکت مراجعه کرد از آپارتمان خبری نبود. وحیده هر سه چهار ماه به این شرکت ساختمان‌سازی سر می‌زد و از آپارتمانش خبر می‌گرفت، اما تا حالا (حوت ۱۳۹۶) آپارتمان به وحیده تحویل داده نشده است. او نزدیک به شش سال است که در کابل در خانه‌های کرایی زندگی می‌کند و ماهانه از ۳۰۰ الی ۴۰۰ دالر کرایه خانه پرداخته است.
مسأله‌ی اصلی این است که شرکت ساختمانی اونکس آپارتمان‌های ساختمان «ستاره‌ی عزیزی» را پیش‌فروش کرده بود و از بسیاری از مشتریان‌اش ۶۰ درصد پول خانه‌های شان را به صورت پیش‌پرداخت گرفته بود.
در بند ششم ماده پنجم قرارداد آمده است که اگر «شرکت اونکس آپارتمان‌ را به وقت معین آن (نوامبر ۲۰۱۲) به مشتری تحویل نداد، این شرکت مکلف است که هر ماه یک فیصد از مجموع پولی که مشتری پرداخته است را جریمه بپردازد.»
وحیده تا نوامبر ۲۰۱۲ که قرار بود آپارتمان خود را تحویل بگیرد، ۶۰درصد کل قیمت آپارتمانش، ۷۳ هزار دالر به این شرکت پرداخته بود. اکنون براساس ماده پنجم قرارداد، شرکت مکلف است هر ماه ۱ فیصد (در این‌جا ۷۳۰ دالر) از مجموع پول پیش‌پرداخت شده را به وحیده بدهد. با این حساب ظرف بیش از پنج سال، شرکت اونکس نزدیک به ۵۲ هزار دالر از وحیده بدهکار شده است. در حالی که ۴۰ درصد قیمت باقی مانده‌ی آپارتمان که وحیده از شرکت بدهکار است چیزی حدود ۴۸ هزار دالر می‌شود. وحیده این خانه را به ارزش ۱۲۱۸۰۰ دالر امریکایی خریده است.
وقتی وحیده به صورت مکرر به این شرکت مراجعه کرد آنان حاضر شدند که از مجموع ۵۲ هزار دالر جریمه تنها، ۱۰ هزار آن را بپذیرند؛ اما وحیده آن را نپذیرفت. تنها خواست وحیده رسیدن به حقش بر اساس قرارداد است: «شرکت اونکس اگر بخواهد امروز آپارتمان را به من تحویل بدهد، باید بدون این که ۴۰ درصد قسط آپارتمان (۴۸ هزار دالر) را بپردازم این کار را انجام دهد.»
خانم وحیده از رویه و رفتار نامناسب مسئولان شرکت اونکس نیز شاکی است و مدعی است وقتی به این شرکت مراجعه می‌کند مسئولان طوری با او برخورد می‌کنند تو گویی آپارتمان را برای مشتریان «خیرات» داده‌اند. رفتار نادرست و ناامیدی ناشی از آن بارها وحیده را به گریه انداخته است: «بارها رفتم و گریه کردم که لطفا حق مرا بدهید»
محمد شاه نیز مثل بانو وحیده، در سال ۲۰۱۰ از این شرکت یک آپارتمان دو اتاقه به قیمت ۹۴۵۰۰ دالر خریده بود. او تا نوامبر ۲۰۱۲ که مرحله‌ی تسلیمی آپارتمان فرا رسیده بود، ۷۸ هزار دالر (تمام اقساط) را به شرکت بابت قیمت آپارتمان پرداخته بود.
طبق قرارداد باید در ماه نوامبر سال ۲۰۱۲ آپارتمانش را تحویل می‌گرفت، اما تا حالا که ماه مارچ ۲۰۱۸ است او آپارتمانش را تصاحب نکرده است.
مجموع جریمه‌ی که شرکت باید به محمد شاه بپردازد مبلغی نزدیک به ۲۵ هزار دالر امریکایی است. اما شرکت نه تنها که حاضر به پرداخت جریمه نیست، بلکه از محمد شاه می‌خواهد ۴۰ درصد پول باقیمانده که نزدیک به ۲۲ هزار دالر امریکایی می‌شود را نیز به شرکت بپردازد تا شرکت آپارتمان را برایش تحویل بدهد.
شرکت اونکس اما دلیل تاخیر شش ساله در تسلیم‌دهی آپارتمان‌های مشتریانش را تهدیدهای امنیتی؛ عدم همکاری نهادهای دولتی در قسمت طی مراحل اسناد پروژه‌هایش و عدم پرداخت به موقع اقساط عنوان می‌کند.
در ایملی که شرکت ساختمانی اونکس در پاسخ به پرسش‌های روزنامه دانلود ، ربات ، جنگ مبنی بر تاخیر در تسلیم‌دهی آپارتمان‌ها به مشرتریانش نوشته آمده است: « ما انتظار داشتیم هم زمان با فروش اپارتمان ها و ساحات تجارتی، کار ساختمانی پروژه ها را نیز تکمیل نماییم اما مشکلات متعددی سد راه ما قرار گرفت که به طور فشرده به آن ها اشاره می‌کنیم: موقعیت پروژه‌های ما در نقاط مهم شهر که مسیرهای رفت و برگشت مقامات بلند دولتی و دیپلومات‌های خارجی است که در این صورت با عبور و مرور این مقامات کار ساختمانی ما به روزها به تعویق می‌افتید. تهدیدات امنیتی از دیگر موارد مانع جریان کار ساختمانی ما بوده است که با افزایش تهدیدات امنیتی به ماه‌ها جریان کار مختل و یا متوقف می‌گردید. طی مراحل اسناد پروژه‌ها و پیشنهادهای شرکت در ادارات مربوطه دولتی. به همگان هویداست که طی مراحل اسناد و درخواست‌ها در ادارات محترم دولت چه قدر زمان گیر است. توقف مواد ساختمانی و ماشینری پروژه‌های شرکت ساختمانی اونکس در بنادر و گمرکات کشورهای همسایه و بسی چالش‌های دیگر… با همه‌ی این مشکلات و نابسامانی‌ها شرکت ساختمانی اونکس توانسته است پروژه های خود را با مدتی تاخیر به صورت کامل آماده بهره‌برداری سازد و جایداد‌های فروخته شده را در اختیار مشتریانش قرار دهد.»
این در حالی است که مجموع مسکونی «ستاره عزیزی» جای که دست کم وحیده و محمد شاه، دو مشتری این شرکت آپارتمان خریده اند، در منطقه‌ی کلوله پشته واقع شده است؛ جایی که هیچ ارگان مهم دولتی واقع نشده و یک ساحه مسکونی و تجاری است.
شرکت اونکس بدون ذکر شمار دقیق آپارتمان‌های موجود در مجموعه‌ی مسکونی «ستاره‌ی عزیزی» مدعی است که ۸۰ درصد آپارتمان‌های فروخته شده‌ی این مجموعه مسکونی را به مشتریانش تحویل داده‌اند و تنها ۲۰ درصد آپارتمان‌ها به دلیل اینکه مشتریان قسط‌ها را به موقع نپرداخته‌اند هنوز به آنان تحویل داده نشده است.
در پاسخ به این پرسش که مشتریان شرکت اونکس تحت چه شرایط می‌توانند آپارتمان‌های شان را تسلیم شوند نیز نوشته: «آن عده از مشتریان محترمی که اعتراض دارند، بیشتر شان کسانی اند که قیمت آپارتمان‌های خود را طبق قرارداد به وموقع پرداخت نکرده اند و اکنون هم به دلایل غیرموجه و خلاف قرارداد حاضر به پرداخت آن نمی‌باشند. در قراردادی که میان شرکت و مشتریان عقد گردیده است، شرکت و مشتری مکلفیت های متعددی دارند که در جهت عملی شدن و نشدن آن هردو جانب مسوول اند. و شرکت ساختمانی اونکس طبق قراردای که عقد نموده است خود را مکلف به اجرای آن می داند و از مشتریانش نیز توقع دارد تا مکلفیت‌های خویش را طبق مواد مندرج قرارداد انجام دهند.»
وحیده و محمدشاه، دو مشتری این شرکت اما با اسناد دست‌داشته‌ی شان «قطعا» این ادعای شرکت اونکس را رد می‌کنند و با صراحت می‌گویند آنان طبق قرارداد تمام اقساط را به موقع از طریق عزیزی بانک به این شرکت پرداخته اند.

شرکت اونکس در صورت آپارتمان را به مشتری تحویل می‌دهد که مشتری باقی قیمت که ۴۰ درصد مجموع قیمت است را به این شرکت بپردازد.
براساس بند چهارم ماده ششم قرارداد، مشتری مکلف است که قبل از تسلیم شدن جایداد خویش، مجموع باقیمانده قیمت را که ۴۰ درصد می‌باشد، پرداخت کند و جایداد را تسلیم شود. در صورتی که مشتری قادر به پرداخت چهل فیصد پول باقی‌مانده نباشد، شرکت الی دو ماه برایش وقت می‌دهد. بعد از گذشت دو ماه قرارداد را یک‌جانبه فسخ و از مجموع قیمت جایداد ۲۵ فیصد آن را به طور جریمه وضع می‌کند.
به گفته‌ی امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه، براساس قوانین افغانستان، مرجع حل و فصل چنین دعواها ریاست حقوق وزارت عدلیه کشور است؛ اما وحیده و محمد شاه، برای حل دعوا تا اکنون به این ریاست مراجعه نکرده اند.

ادامه مطلب

در بازار داخلی یکی از زمان هایی که کاربران روی به خرید گوشی جدید میاورند، قبل از عید نوروز است. در آستانه سال جدید و خانه تکانی، تکنولوژی دوستان اصولاً تصمیم می گیرند که دستی به سر و روی تجهیزات الکترونیکی خود بکشند و با بودجه ای که برای خود در نظر گرفته اند، تا حد ممکن گجت های خود را به روز کنند. اگر شما هم مانند این دسته از تکنولوژی دوستان قصد خرید گوشی جدیدی دارید و دوست دارید این گوشی یک پرچمدار بی چون و چرا در بازار موبایل باشد، ما به شما دو گوشی هواوی Mate 10 و Mate 10 Pro را پیشنهاد می کنیم.

Huawei Mate 10

میت ۱۰ هواوی، ۵ ماه پیش در ۲۴ مهرماه به همراه میت ۱۰ پرو معرفی شود. هواوی میت ۱۰ دارای صفحه نمایش ۵٫۹ اینچی، با رزولوشن ۲K RGBW و پشتیبانی از نمایش تصاویر HDR با نسبت تصویر ۱۶:۹ می باشد. قلب تپنده این گوشی، چیپ ست بالارده هواوی، Hi-Silicon Kirin 970 می باشد. این چیپ مجهز به پردازنده هشت هسته ای است که شامل چهار هسته Cortex-A73 با فرکانس ۲٫۶ گیگاهرتز و چهار هسته Cortex-A53 با فرکانس ۱٫۸ گیگاهرتز  می باشد. به لطف چیپ ست قدرتمند Kirin 970 که با فرایند معماری ۱۰ نانومتری طراحی شده و با وجود واحد پردازش عصبی (NPU) که از هوش مصنوعی بهره میبرد، این گوشی یک رقیب بسیار جدی برای پرچمداران موجود در بازار است. میت ۱۰ هواوی مانند اکثر پرچمداران قدرتمند امروزی بازار دارای ۴ گیگابایت رم  و ۶۴/۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی دارد. البته به لطف شیار هایبریدی که در این گوشی تعبیه شده است، امکان استفاده از کارت حافظه به جای سیم‌کارت دوم وجود دارد، که بدین ترتیب می توان حافظه آن را را به ۲۵۶ گیگابایت افزایش داد.

دوربین دوگانه ای که در پشت این گوشی تعبیه شده است، دارای سنسورهای ۲۰ و ۱۲مگاپیکسی از برند لایکا و با گشادگی دیافراگم f/1.6می باشد. لرزشگر اپتیکال، قابلیت زوم ۲x و  فلش دوگانه از دیگر امکانات این دوربین است. دوربین سلفی میت ۱۰ پرو، ۸ مگاپیکسل است. واحد پردازش عصبی تعبیه شده در این گوشی زمانیکه در بخش دوربین وارد عمل می شود، به کاربر اجازه خلق تصاویری باورنکردنی، به خصوص در حالت پرتره (با پس زمینه تار) را میدهد. میت ۱۰ دارای سنسور اثر انگشت در جلوی گوشی است و برخلاف نسخه پرو دارای جک ۳٫۵ میلیمتری هدفون می باشد. این گوشی که گواهینامه IP53 را نیز دارد (مقاوم در برابر آب و گرد و غبار)، مجهز به یک باتری قدرتمند ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعتی است. این گوشی مجهز به آخرین نسخه از سیستم عامل اندروید و رابط کاربری مخصوص هواوی (اندروید ۸٫۰ اوریو و رابط کاربری EMUI 8) می باشد و با رنگبندی های مشکی، قهوه‌ای موکا، صورتی طلایی و طلایی در بازار موجود می باشد.

Huawei Mate 10 Pro

پرچمدار قوی تر هواوی که همزمان با میت ۱۰ معرفی شد، نسخه پرو این گوشی است.  میت ۱۰ پرو گوشی بدون حاشیه دیگر هواوی است که از نظر ابعاد تنها کمی بزرگتر از میت ۱۰ و دارای صفحه نمایش ۶ اینچی، با کیفیت FHD+ است. نسبت ابعاد این گوشی ۱۸:۹ و نسبت نمایشگر به بدنه این گوشی ۸۱ است، که در مقایسه با پرچمداران رقیب یک نسبت عالی به حساب می آید. چیپ ست به کار رفته در این گوشی نیز مانند میت ۱۰ از نوع های سیلیکون Kirin 970 می باشد که مجهز به پردازنده هشت هسته ای با چهار هسته Cortex-A73 با فرکانس ۲٫۶ گیگاهرتز و چهار هستهCortex-A53  با فرکانس ۱٫۸ گیگاهرتز  می باشد.  میت ۱۰ پرو، جافظه رم بالاتری در مقایسه با نسخه استاندارد دارد. این گوشی ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی دارد.

از نظر مشخصات دوربین دو پرچمدار هواوی مشابه یکدیگرند. دوربین دوگانه ای که در پشت این گوشی تعبیه شده است، دارای سنسورهای ۲۰+۱۲ مگاپیکسی لایکا با گشادگی دیافراگم f/1.6، لرزشگر اپتیکال، قابلیت زوم ۲x و فلش دوگانه می باشد. دوربین سلفی میت ۱۰ پرو، ۸ مگاپیکسل است. سنسور اثر انگشت این گوشی، برخلاف نسخه استاندارد در پشت گوشی و در پایین دوربین دوگانه آن قرار گرفته است. با وجود باتری ۴۰۰۰ میلی آمپری که در این گوشی تعبیه شده است، ضخامت این گوشی در مقایسه با رقبا کمتر می باشد. میت ۱۰ پرو فاقد جک ۳٫۵ میلیمتری دوربین است، اما پورت تبدیل USB-C به جک هدفون در دورن جعبه قرار دارد. میت ۱۰ پرو با اندروید ۸٫۰ و رابط کاربری EMUI 8 در رنگ های خاکستری تیتانیومی، قهوه ای موکا، آبی نیمه شب و صورتی طلایی در بازار موجود می باشد.

حرف پایانی

Mate 10 با قیمتی در حدود ۲ میلیون دویست و پنجاه هزار تومان و Mate 10 Pro با قیمت ۳ میلیون سیصد و هشتاد هزار تومان در بازار ایران به فروش میرسند. اما فراموش نکنید که جشنواره فروش عیدانه هواوی برای خریداران تعدادی از گوشی های هوشمند این شرکت آغاز شده است. خوشبختانه دو گوشی میت ۱۰ و میت ۱۰ پرو نیز بخشی از این پروژه هستند. شما می توانید با مراجعه به فروشگاه های رسمی هواوی در شهرهای مختلف کشور و خرید یکی از گوشی های Mate 10، Mate 10 Lite، Mate 10 Pro، Y5 2017، Y7 Prime، P Smart و Nova 2 Plus  برنده جوایز ویژه جشنواره هواوی شوید. هدایای این جشنواره شامل کارت هدیه، پاور بانک و بلندگوی JBL Flip 4 می شود. علاوه بر این شما با خرید هریک از این گوشی‌های هوآوی، شانس این را خواهید داشت تا با وارد کردن اطلاعات خود در وب‌ سایت huaweidi.com ، یکی از برندگان این جشنواره باشید. در قرعه ‌کشی ‌های هفتگی این جشنواره، به قید قرعه ۷۷ گوشی Mate 10 Porsche Design  همراه با جوایز متعدد دیگر به خریداران گوشی های ذکر شده اهدا خواهد شد. شما می ‌توانید هر پنجشنبه، قرعه‌ کشی‌ های این شرکت را به صورت زنده از صفحه رسمی اینستاگرام هوآوی به آدرسhuaweimobilefarsi  دنبال کنید.

ادامه مطلب

ناصرخان جنجوعه، مشاور امنیت ملی پاکستان، دیروز به کابل آمد تا با مقامات برجسته‌ی سیاسی و امنیتی کابل گفت‌وگو کند. سفر آقای جنجوعه به کابل در رأس هیئتی که عمدتاً مقامات امنیتی در آن حضور دارند، پس از یک دوره‌ی طولانی مشاجرات سیاسی و افزایش اختلاف‌ها میان دو کشور، چه چیزی را آشکار می‌کند؟
دانالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا، در ابتدای سال نو میلادی آشکارا پاکستان را متهم به تروریسم و دو رویی در این مسأله کرد. پیش از آن، حامد کرزی در سال‌های پایانی کارش به عنوان رییس‌جمهور کشور، بارها نابودی تروریسم و تأمین ثبات در افغانستان را به یک نکته مشروط کرد: سلب حمایت پاکستان از گروه‌های تروریستی یا سرکوب آن‌ها در بیرون از خاک کشور. اشرف غنی که اولین سفر خارجی‌اش به اسلام‌آباد بود و به صورت استثنایی به راولپندی رفت تا با مقامات نظامی آن کشور دیدار و گفت‌وگو کند. او تمام‌قد برای جلب اعتماد پاکستان کوشید، اما سرانجام با عصبانیتی از سر ناامیدی چک پنج‌صد میلیون دالری پاکستان را رد کرد و در برابرش خواست که از بی‌ثبات‌سازی افغانستان دست بکشند.
پس از آن، رابطه‌ی دو کشور همواره با اختلاف‌ها همراه بوده است. افغانستان تا مرز شکایت از پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش رفت. استراتژی جدید امریکا در کشورهای جنوب آسیا که با تمجید از هند و سرزنش پاکستان همراه بود، حکومت کابل را بر آن داشت تا تلاش‌هایش برای جلب حمایت جامعه جهانی از موضع افغانستان در برابر پاکستان شدت بخشد. افزایش انتقادها از پاکستان گرچه در راستای استراتژی جدید امریکا در افغانستان بود، اما ریشه‌های آن عمیق‌تر بود. حکومت وحدت ملی مانند حکومت‌های پیشین، از دست دخالت‌های بی‌پایان این کشور و حمایت‌اش از تروریسم بین‌المللی و نقش انکارناپذیرش در بی‌ثباتی افغانستان به ستوه آمده است.
دولت آخرین توان‌اش را برای شروع گفت‌وگو با طالبان به کار بسته است. طرح صلح رییس‌جمهور غنی که در نشست دوم روند کابل علنی شد، هم برای طالبان و هم برای دولت پیامدهای اجتناب‌ناپذیر و روشنی دارد. این طرح تمام آنچه را که دولت می‌تواند به طالبان بدهد، در حالی که رضایت عمومی را نیز بیش و کم با خود داشته باشد را دارد. از یک‌سو چنانچه طالبان به آن پاسخ ندهند، دلیلی برای تداوم روند صلح و امکان مصالحه یا حتا برخورد سهل‌گیرانه با این گروه از میان می‌رود. حکومت در آن صورت مجبور است با صرف‌نظر از مواجهه‌ی آشتی‌جویانه با این گروه، موضع مخالفان صلح با طالبان را حمایت کند. در چنین وضعیتی، سفر مشاور امنیت ملی پاکستان به افغانستان می‌تواند از دو جهت قابل فهم باشد.
یک- پاکستان علی‌رغم تکذیب هرگونه رابطه‌ی ارگانیک با طالبان، همواره این گروه را واداشته که متناسب با خطوط سیاسی اسلام‌آباد حرف بزنند. نامه‌ی طالبان به امریکا برای درخواست گفت‌وگوی مستقیم با این کشور با بی‌اعتنایی و پاسخ رد امریکا روبه‌رو شد. پاکستان اکنون دریافته که نمی‌تواند جایگاه رسمی و اعتبار قانونی دولت پس از بن را به مخاطره بیفکند، در نتیجه به دنبال کاهش تنش میان دو کشور است. در سال‌های گذشته نیز رابطه‌ی کابل و اسلام‌آباد گرم و سردهای بسیاری دیده است.
دو- همان‌طور که یک عضو مجلس سنا نیز گفته، پاکستان احتمالاً می‌خواهد بداند که جزئیات طرح صلح اشرف‌غنی با طالبان چیست. از این منظر، پاکستان به دنبال به دست گرفتن ابتکار گفت‌وگو با طالبان یا روند صلح است؛ تلاشی که پاکستان را در موقعیت سه سال پیش‌اش، هنگامی که گفت‌وگوهای چهارجانبه را مدیریت می‌کرد، باز می‌گرداند. مقامات وزارت خارجه پاکستان و امریکا اخیراً با هم دیدار کردند و نشان دادند که رابطه‌ی دو کشور هنوز توأم با اعتماد و همکاری است. اکنون احتمالاً پاکستان با کاهش اختلاف‌هایش با کابل در تلاش آن است تا دوباره اعتماد از دست‌رفته‌اش در کاخ سفید را بازیابد. بی‌تردید عربستان سعودی، که رابطه‌ی نزدیکی با پاکستان دارد، نقش مهمی در تشویق مقامات افغان برای همکاری با پاکستان دارد.

ادامه مطلب

نویسنده: ندیم فاروق پراچه -نویسنده و ژورنالیست پاکستانی
برگردان: سمندر لکاریان و بهار مهر
منبع: روزنامه‌ی دان

در دهه‌ی ۱۹۸۰، زمانی که من دانشجوی کالج دولتی در کراچی بودم، دوستی داشتم که همیشه برای جنگ و نزاع آماده بود. با آن‌که خیلی به سیاست علاقمند نبود، اما با دسته یا باشگاه دانشجویان پیشتاز کالج در ارتباط بود.
رهبری باشگاه حضور او را در این حلقه نادیده می‌گرفت- درحالی‌که به‌عنوان یک مرد پرخاشگر نباید عضو باشگاه ما می‌بود- چون او منحیث یک مرد نیرومند درنزاع و کش‌وگیرهایی که از جانب حزب دانشجویی رقیب در برابر ما سازمان می‌یافت، مفید واقع می‌شد.
با این وجود، فضای سیاسی دانشگاه گاهی اوقات ایجاب می‌کرد که همکاری بین قطب‌های مختلف دانشجویان وجود داشته باشد، به‌ویژه در مسایل اداری و علمی خود دانشگاه. یا گاه‌گاهی پولیس بر بنیاد دستورالعمل‌های دیکتاتوری آن زمان پاکستان در برابر باشگاه‌های دانشجویی اقدام می‌کرد.
اما بیشتر اوقات گفت‌وگوها بین دانشجویان در مورد این مسایل به نتیجه نمی‌رسید، چون این دوست من ناگهان اعضای گروه مخالف را تحریک به جنگ می‌کرد.
او هم‌چنین عادت داشت که بیرون ازدانشگاه نیز ماجرا خلق کند، طوری که یک روز من با عصبانیت از او پرسیدم: «امیر، چرا همواره روی زمین ماجرا خلق می‌کنی؟» و او با بی‌اعتنایی گفت: «چون صلح مرا خسته می‌کند.»
از همان روز به‌بعد، همواره من این سؤال را با درک این‌که خشونت او را بیشتر فعال نگه می‌دارد تا خستگی، ازاو می‌پرسیدم. یک روز که بیش ازحد الکل نوشیده بود با پاسخی کنار آمد که بسیار معقول به نظر می‌رسید.
اوگفت: «پارچا رفیق، چرا همواره این سؤال احمقانه را ازمن می‌پرسی؟» و پس از مکثی کوتاه، دوباره گفت: «آیا این واضح نیست؟ آیا عملکردم معرف من نیست؟»
من گفتم، «منظورت این است که خشونت ماهیت تو را بیان می‌کند؟» او پاسخ داد: «هرآنچه دوست داری بنامش. خلاصه من همین‌گونه‌ام. بدون خشونت من چه هستم؟» او با خود فکر می‌کرد تنها خشونت است که او را برای خود و دیگران شناسانده است.
شاید او حس می‌کرد که بدون خشونت، وجودش معنا پیدا نمی‌کند. بنابراین هر فرصتی را که به دست می‌آورد ماجرا خلق می‌کرد. و اگر چنین فرصتی وجود نمی‌داشت، آن را ایجاد می‌کرد، زیرا در حالات غیرعادی به بقای او مفهوم می‌بخشید.
چنین شرایطی کاملا منحصربه‌فرد نیست. رمان‌های چارلز بوکوفسکی، رمان‌نویس مشهور امریکایی، درباره‌ی چنین شخصیت‌هایی پرداخته است. چنین افرادی در رمان‌های او به‌رغم این‌که هوشمند و مستعد هستند، اما هستی خود را از طریق الکل و اعمال خشونت فیزیکی، معنا می‌بخشند. شخصیت‌های رمان‌های بوکوفسکی- هرچند منفی- اما معمولا از یک هسته‌ی چپ لیبرال ظاهر می‌شوند.
اما هنگامی که شرایط ذکر شده، که در آن خشونت هستی‌گرایانه [هستی] فرد را مفهوم می‌بخشد، اساسا به بنیادهای ایدئولوژیک یک گروه یا یک حرکت تبدیل می‌شود که بعد معمولا شکل فاشیستی بیشتری به خود می‌گیرد.
دو نمونه‌ی برجسته در این زمینه عبارت‌اند از: آدولف هیتلر رهبر حزب نازی در آلمان و «پیراهن سیاه‌ها» که از بنیتو موسولینی دیکتاتور سابق ایتالیا الهام می‌گرفتند و توسط او ایجاد شدند. هر دو حرکت بزرگ فاشیستی خشونت را تحسین می‌کردند.
از حرکت‌های فاشیستی غربی، ملی‌گرایان هندو و رادیکال‌ةای اسلامی اوایل قرن بیستم گرفته تا گروه‌های اسلام‌گرای امروزی، تحریک خشونت در برابر دشمنانی بزرگ جلوه داده شده، صرفآ به‌خاطر مفهوم بخشیدن به بقای خود آن‌ها صورت گرفته است.
فلیکس او. مورچندا، پروفسور فلسفه در سیاست و مشارکت سیاسی، می‌گوید که فاشیست‌ها تاحدی خشونت را به‌خاطر ماهیت آن اهمیت می‌دهند. آر. اس چروسیا استاد تاریخ سیاسی، به ما می‌گوید که فاشیست‌ها «اعمال‌کنندگان خشونت را قهرمان دانسته و آنان را می‌ستایند.»
فاشیست‌ها به خشونت به‌عنوان یک عمل صیقل‌دهنده‌ی روح و جان می‌بینند. از این‌رو حرکت‌های فاشیستی تبارز خود را از راه‌های خشن لازمی دانسته و (زمانی که قدرت را در اختیار دارند) خود را در حالت جنگ دایمی می‌بینند – همان‌طور که بدون آن این حرکت‌ها معنای ایدئولوژیک و عقلانیت خود را از دست می‌دهند. بنابراین، در این پندار داشتن دشمنان ضروری دانسته می‌شود، حتا اگر این دشمنان از طریق اسطوره‌های گذشته یا تصورات نحیف، ایجاد شود.
در جنوب آسیا، حدود دو دهه قبل از تجزیه‌ی هند، گروه‌های مختلف ملی‌گرا هندو و جنبش‌های اسلامی به‌شدت تحت تأثیر این گرایش قرار گرفتند. ویرساور کار ایدئولوگ ملی‌گرای هندو در کتاب خود «هندو چه کسی است؟» در ۱۹۲۸ می‌نویسد، که تنها جنگ می‌تواند هویت هندو را ثابت کند – برای انتقام‌گیری از خشونت‌هایی که هندوها از سوی مهاجمان مسلمان قدیم با آن روبه‌رو بودند.
از سوی دیگر، طبق گفته‌ی عزیز احمد تاریخ‌نگار که در کتاب خود «مدرنیسم اسلامی» در سال ۱۹۶۷، جنبش خاکسار عنایت‌الله مشرقی (یک سازمان شبه‌نظامی) که خشونت را افسانه‌یی ساختند و آن را به‌عنوان یک عنصر ضروری برای تبدیل کردن یک مرد به مسلمان واقعی لازمی می‌خواندند، که بعدها محققان جوان اسلامی چون محمد سیفی و عبدالستار نیازی در نوشته‌های‌شان در دهه‌ی ۱۹۳۰ این موضوع را با مشخصات «مرد خدا» توضیح دادند.
علامه محمداقبال، شاعر و فیلسوف مسلمان، کمونیسم انقلابی و فاشیسم را مورد بررسی قرار داد و آن را به شیوه‌ی جذابی نقد کرده است. عزیز احمد می‌نویسد که اقبال از اقدامات نمادینی حمایت می‌کرد که قابلیت بالقوه‌ی رشد در یک سیستم مدرن و مترقی اخلاق‌محور و حکومت‌داری خوب را داشته باشد.
به گفته‌ی عزیز احمد، اقبال با استفاده از بنای اصلی اسلام، لا اله الا الله (هیچ معبودی نیست جز خدا) نوشت که «لا» به معنای «نیست» پاسخ منفی است به استبداد، اما چنین پاسخی بدون در نظر گرفتن «اله» کامل نیست. اقبال تردید دارد که بیشتر جنبش‌های مسلمان و غیرمسلمان در مرحله‌ی «لا» گیر کرده و هرگز به مرحله‌ی مثبت و پیشرفته‌ی «الله» پیش نرفته‌اند.
مسأله این است که آن‌ها نمی‌توانند پیش بروند. چون از حرکت‌های فاشیستی غربی، ملی‌گرایان هندو و رادیکال‌های اسلامی اوایل قرن بیستم گرفته تا ملی‌گرایان هندو و گروه‌های اسلام‌گرای امروزی، تحریک خشونت در برابر دشمنانی بزرگ جلوه داده شده، صرفآ به‌خاطرمفهوم بخشیدن به بقای خود آن‌ها صورت گرفته است.
دلیل موجودیت آن‌ها در خشونت در برابر دشمنان بزرگ جلوه داده‌شده، مفهوم می‌یابد. به همین دلیل است که یک دولت و یا ملت تلاش می‌کند تا برای به حاشیه‌راندن دشمنان خود، آن‌ها را آرام کند که به این ترتیب دشمنان جدیدی برای خود می‌سازد. دولت‌ها و ملت‌ها باید بدانند که به‌جای دلجویی و آرام کردن این گروه‌ها، باید آن‌ها را مهار کنند.

ادامه مطلب

نسخه Pro اکسپریا XZ2 در راه است

اگر به خاطر داشته باشید، پیش از نمایشگاه MWC 2018 انتظار میرفت که سونی از سه پرچمدار خود رونمایی کند. طبیعتاً این اتفاق نیفتاد و ناامیدی نصیب آن دسته از طرفدارانی شد که بی صبرانه مشتاق پرچمدار جدیدی با نام  XZ Pro یا XZ2 Pro بودند. انتظار میرفت که این پرچمدار دارای یک نمایشگر ۵٫۷ اینچی OLED با رزلوشن ۴K و نسبت ابعاد ۱۸:۹ باشد.

هنوز با قطعیت نمی توان در این رابطه اظهار نظر کرد، اما اخیراً سرنخ هایی بدست آمده است که نشان میدهد نسخه Pro به زودی معرفی خواهد شد. اولین نکته گزارش سه گانه FCC است. رگولاتور آمریکایی به سه دستگاه با کدهای PY7-24118Q، PY7-21831A و PY7-00718V مجوز ورود به بازار را داده است. از نظر ابعاد این سه گوشی؛ PY7-21831A گوشی اکسپریا XZ2 و PY7-24118Q نسخه کامپکت آن است، اما کد سوم متعلق به چه گوشی ای می باشد؟

PY7-24118Q گوشی سومی که مجوز FCC را دریافت کرده بود، احتمالا همان XZ Pro بود. کمی بعد از دریافت مجوز، سونی از رگولاتوری درخواست لغو این مجوز را بدلیل تغییرات ظاهری کرد. این اتفاق تنها چند روز قبل از نمایشگاه MWC رخ داد و به همین علت بود که گوشی سوم در بارسلونا غایب بود. اما اخیراً فعالیت های جدیدی از این گوشی با همان کد مشاهده شده است.

از سمت دیگر اطلاعاتی که  UAProfs چند ماه از معرفی دستگاه های جدید سونی منتشر کرده بود که سه مدل از گوشی های اکسپریا با کدهای H82XX، H83XX و H81XX در حال توسعه می باشند. حالا مشخص است که H8266 کد گوشی اکسپریا XZ2 و H8324 متعلق به نسخه کامپکت آن می باشد. از آنجاکه UAProf اخیراً اسناد جدیدی از گوشی آینده سونی با کد H8176 منتشر کرده است، واضح است که این گوشی همان است که پیش تر با کد H81XX ظاهر شده بود.

طبق اسناد این وب سایت، گوشی آینده سونی که احتمالاً XZ2 Pro نام خواهد گرفت دارای رزولوشن ۴۳۲۰×۲۱۶۰ و  اندروید ۸٫۱ خواهد بود. بدین ترتیب باید منتظر معرفی پرچمدار جدید دیگری از سونی با نمایشگر ۴K باشیم.

ادامه مطلب

دانلود ، ربات ، جنگ: رییس مجلس سنا می‌گوید که تظاهرات پشتون‌های پاکستان «آزادی طلبان و ظلم ستیزانه است» و از آن حمایت می‌کند.
فضل‌هادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا که در نشست( امروز یکشنبه، ۲۷ حوت) این مجلس صحبت می‌کرد گفت که پشتون‌های پاکستان زیر ظلم نظامیان پنجاب قرار دارند و به همین دلیل دست به تظاهرات‌های گسترده زده اند.
آقای مسلم یار گفت: «هر مبارزه که سبب آزادی مردم از چنگ ظلم گردد؛ ما از آن حمایت می‌کنیم و پشتون‌های پاکستان از سال‌ها به این طرف زیر ظلم نظامیان پنجاب قرار دارند و هزاران نفر قربانی داده اند».
رییس مجلس سنا یاد آور شد که ظلم پنجابی‌ها بر پشتون‌های آنطرف خط دیورند دیگر قابل تحمل نیست.
برخی از سناتوران دیگر در مجلس سنا نیز تظاهرات پشتون‌های پاکستان را عدالت خواهانه خوانده و از آن اعلام حمایت کردند.
حنیف حنفی یک عضو مجلس سنا در این خصوص گفت، جنبش عدالت‌خواهی پشتون‌ها در آنطرف خط فرضی دیورند یک جنبش عدم تشدد است که جنگ را در افغانستان و پاکستان «مردود» اعلام کرده است.
آقای حنفی افزود که این گونه حرکت‌های صلح طلبانه باید مورد حمایت قرار گیرد.
او تأکید کرد که مردم افغانستان از حرکت‌ها و تظاهرات پشتون‌های پاکستان حمایت می‌کنند و مردم سایر دنیا نیز باید از آن حمایت کند.
زلمی زابلی دیگر عضو مجلس سنا نیز گفت: «تظاهرات جنبش عدالت خواهی پشتون‌های پاکستان برعلیه جنگ و استبداد در افغانستان و مناطق قبایلی پاکستان شکل گرفته و مردم افغانستان از این جنبش اعلام حمایت می‌کنند».
آقای زابلی ابراز نگرانی کرد که دولت پاکستان هم اکنون در حال سرکوب این جنبش است و تا هنوز صدها عضو فعال آن را بازداشت کرده است.
جنبش عدالت‌خواهی پشتون‌های پاکستان پس از کشته شدن یک فعال مدنی پشتون توسط پولیس در شهر کراچی آغاز شد.
پشتون‌های پاکستان پس از این رویداد پولیس را به قتل عمدی این فعال مدنی متهم کرد و دست به اعتراضات گسترده زدند.
جنبش عدالت‌خواهی پشتون‌های پاکستان تا هنوز در شهرهای مختلف از جمله اسلام آباد پایتخت آن کشور، اعتراض‌ها و تجمعات گسترده‌ ضد دولتی را به راه انداخته اند.
محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور نیز از تظاهرات عدالت خواهی پشتون‌های آن طرف خط دیورند حمایت کرده بود. آقای غنی گفته بود که جنبش عدالت خواهی پشتون‌های آن طرف خط برای پایان دادن به ظلم و استبداد شکل گرفته است.ادامه مطلب

طبق گزارشات هدست Oculus Go در کنفرانس توسعه F8 فیس بوک در اول مه ارائه خواهد شد. این دستگاه در ماه اکتبر معرفی شد و قیمت آن ۱۹۹ دلار اعلام شد. این شرکت در ماه ژانویه همکاری خود را با شیائومی اعلام و آغاز کرد. اگر Oculus قیمت خود را حفظ کند، به طور قابل توجهی ارزان تر از Oculus Rift، که در سال ۲۰۱۶ با ۶۰۰ دلار راه اندازی شد، خواهد بود. با این حال، برخی گزارش های اخیر ادعا کرده اند که نسخه ۱۹۹ دلاری با فضای ذخیره سازی ۳۲ گیگابایتی عرضه خواهد شد و انتظار می رود که نسخه ۶۴ گیگابایتی با قیمت بالاتری عرضه شود.

تاکون نه فیس بوک و نه Oculus هیچ نظری درباره این موضوع نگذاشته اند، اما خبر اشتراک گذاری آن چند هفته است که منتشر شده و جزییات بیشتری در این راستا ارائه نشده است. به نظر می رسد که راه اندازی یک هدست VR با این قیمت مناسب در بازار خبر بزرگی است.

یکی از مهم ترین مواردی که در رابطه با Oculus Go باید یادآوری کنیم این است که این دستگاه به صورت جداگانه خواهد بود، به این معنا که، بر خلاف Rift، لازم نیست که آن را به کامپیوتر متصل کنید تا قابل استفاده باشد. همچنین این دستگاه از نظر نرم افزاری مشابه هدست Gear VR سامسونگ است. به طور کلی این مدل از هدست واقعیت مجازی با این قیمت مناسب و با قابلیت حمل، بسیار مناسب و کاربردی خواهد بود.

ادامه مطلب

دانلود ، ربات ، جنگ: سناتوران در مجلس سنا با اشاره به سفر اخیر مشاور امنیت ملی پاکستان می‌گویند که وعده‌های مقام‌های پاکستانی در پیوند به همکاری این کشور به روند صلح افغانستان قابل باور نیست.
سناتوران می‌گویند که پاکستان بارها در حرف همکاری شان را در روند صلح افغانستان اعلام کرده؛ اما در عمل عکس آن را انجام داده است.
آنان تآکید دارند که حکومت افغانستان نباید دیگر فریب وعده‌های مقام‌های پاکستان را در تامین صلح در افغانستان بخورند و باید موضع قاطع داشته باشند.
ناصرخان جنجوعه مشاور شورای امنیت ملی نخست وزیر پاکستان دیروز( ۲۶ حوت) به کابل آمد و با رییس جمهور غنی، داکتر عبدالله و حنیف اتمر مشاور امنیت ملی دیدار کرد.
آقای جنجوعه در این دیدارهای جداگانه از بسته‌ی پیشنهادی صلح افغانستان به طالبان حمایت کرد.
او همچنین گفت که کشورش برای مذاکرات دولت با دولت با افغانستان آماده است.
با این وجود، شماری از سناتوران در مجلس سنا به این گفته‌های مشاور امنیت ملی بی باور هستند.
نثار حارث یک عضو مجلس سنا در نشست امروز( یکشنبه، ۲۷ حوت) این مجلس گفت: «پس از افزایش فشار امریکا بر پاکستان، دید و بازدید مقام‌های پاکستانی از افغانستان نیز افزایش یافته؛ اما وعده‌های همکاری آنان هیچ نتیجه عملی در قبال نداشته و نخواهند داشت».
آقای حارث گفت که دولت افغانستان از موضع قاطعی که در برابر پاکستان گرفته است نباید عقب نشینی کند و مردم نیز از دولت حمایت می‌کند.
گلالی اکبری نیز گفت: «پاکستان هیچ گاه به تعهداتش وفا نکرده و ادامه بازدیدهای مقام‌های آن کشور نیز حز وقت ضایع کردن چیزی دیگری نیست».
خانم اکبری گفت، هرزمانی که مقام‌های پاکستانی از صلح افغانستان اعلام طرفداری می‌کنند، مردم افغانستان قربانی می‌دهند و حمله انتحاری دیروز کابل نیز« یکی از پیام‌های روشن مشاور امنیت ملی پاکستان بود.»
حنیف حنفی دیگر عضو مجلس سنا نیز گفت: «مقام های پاکستان همواره دروغ گفته و این بار نیز در مورد حمایت کشورش از بسته پیشنهادی صلح افغانستان به طالبان، دروغ می گویند».
آقای حنفی از دولت افغانستان خواست که با استفاده از شورای امنیت سازمان ملل متحد و امریکا و ناتو بر پاکستان فشار وارد کند تا عملاً در روند صلح افغانستان صداقت نشان دهد، در غیر آن نباید به پاکستان اعتماد کند.
زلمی زابلی دیگر عضو مجلس هم گفت، اگر دولت پاکستان دروغ نمی‌گوید باید بر طالبان فشار وارد کند که بسته پیشنهادی صلح افغانستان را بپذیرند و بر اساس آن اعلام آتش بس کنند.
آقای زابلی گفت، حکومت افغانستان باید موضع قاطعانه در برابر پاکستان داشته باشد و تنها به وعده‌های «دروغین» آنان اکتفا نکند؛ وگرنه مردم افغانستان به این باور رسیده‌اند که اگر امریکا و پاکستان بخواهد صلح در افغانستان تامین می‌شود.
این در حالی است که رییس جمهور غنی نیز در دیدار با آقای جنجوعه رسماً از نخست وزیر پاکستان دعوت کرده است تا از کابل دیدار کند.ادامه مطلب